Markbladet: Flera konstnärer från Mark när höstsalongen öppnade

Artikel i Markbladet den 18 oktober 2023 om höstsalongen på Wärenstams i Borås där där Sara M. Pettersson deltar med en målning.
Dela vidare